Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. Klausīšanās. 1. uzdevums 4p.
2. Klausīšanās. 2. uzdevums 1p.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 2p.
4. Lasīšana. 4. uzdevums 5p.
5. Lasīšana. 5. uzdevums 1p.
6. Lasīšana. 6. uzdevums 2p.
7. Valodas izpratne. 7. uzdevums 3p.
8. Rakstīšana. 8. uzdevums 0p.