ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"
Uzraksti, kādus svētkus tu gribētu sarīkot saviem draugiem! (50–70 vārdi)
Lieto dažādus teikumus pēc izteikuma mērķa!
  
Stāstījumu veido pēc šāda plāna:
  1. Kur tu svinēsi?
  2. Ko tu aicināsi?
  3. Kā gatavosies svētkiem?
  4. Kādas spēles un atrakcijas tu piedāvāsi draugiem?
 
Rakstot ievēro:
  1. sāc teikumus ar lielo sākumburtu;
  2. katru plāna punktu sāc jaunā rindā ar atkāpi;
  3. ievēro plānu, bet veido stāstūjumu, nevis tikai atbildi uz jautājumiem;
  4. stāstījumā jābūt dažādiem teikumiem - stāstījuma, jautājuma un izsaukuma;
  5. pārliecinies, vai katra teikuma beigās ir atbilstošās pieturzīmes;
  6. pārbaudi vārdu pareizrakstību - garumzīmes, mīkstinājuma zīmes.