Ir piecas darbības vārda izteiksmes.
1. Īstenības izteiksme
Darbības vārds īstenības izteiksmē nosauc darbību, kas notiek pašlaik, kas jau ir notikusi vai kas notiks.
Es roku grāvi.
Es vakar raku grāvi.
Es rīt rakšu grāvi.
 
2. Atstāstījuma izteiksme
Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē izsaka darbību, kuru runātājs tikai atceras, bet pats to nav piedzīvojis, proti, darbību veicis kāds cits.
Izteicējs beidzas ar izskaņām -ot, -oties.
Vectēvs laukos rokot grāvi.
 
3. Vēlējuma izteiksme
Vēlējuma izteiksmē darbības vārds izsaka darbību, kas varētu notikt, ja būtu atbilstoši apstākļi vai nosacījumi.
Izteicējs beidzas ar izskaņām -tu, -tos.
Tētis raktu grāvi, ja būtu lāpsta.
 
4. Vajadzības izteiksme
Darbības vārds vajadzības izteiksmē izsaka vajadzību. Tas sākas ar priedēkli jā-
Man rok grāvis.
 
5. Pavēles izteiksme
Darbības vārds pavēles izteiksmē izsaka pavēli, pamudinājumu, aicinājumu vai lūgumu. Teikums beidzas ar izsaukuma (!) zīmi.
Roc!

Katru darbības vārdu iespējams lietot kādā no izteiksmēm atbilstoši saziņas situācijai, un katrai izteiksmei ir savi veidošanas un lietošanas nosacījumi.
Valodas vēstures pētnieki konstatējuši, ka latviešu valodā senākās izteiksmes ir īstenības izteiksme un pavēles izteiksmes otrās personas formas vienskaitlī un daudzskaitlī.