Pēc valodas pētnieku domām, īstenības izteiksme latviešu valodā ir viena no senākajām valodas izteiksmēm.
 
Īstenības izteiksmē darbības vārds izsaka darbību kā realitāti – tādu darbību, kas ir notikusi, kas notiek vai notiks.
Piemērs:
Dārznieks vakar parkā stādīja rozes.
Pašlaik dārznieks lielajā parka dobē stāda 
rozes.
Pēc mēneša dārznieks stādīs
rozes.
Šajā izteiksmē darbības vārds var izteikt arī noliegumu – darbību, kas nav notikusi, nenotiek vai nenotiks.
Piemērs:
Dārznieks šogad nestādīja rozes.
Šodien parkā neviens nestāda 
rozes.
Rīt rozes nestādīsim
.
Īstenības izteiksmē ir gan ciešamās, gan darāmās kārtas vienkāršie un saliktie laiki.
 
Darbības vārdam darāmajā kārtā ir trīs vienkāršie laiki, kas lokāmi trīs vienskaitļa un trīs daudzskaitļa personās.
 
Vienkāršie laiki, vienskaitlis
Darbības vārds – stādīt
 
Persona
Tagadne
Pagātne
Nākotne
 es
 tu
 viņš, viņa
stādu
stādi
stāda
stādīju
stādīji
stādīja
stādīšu
stādīsi
stādīs

Vienkāršie laiki, daudzskaitlis
Darbības vārds – stādīt
 
Persona
Tagadne
Pagātne
Nākotne
 mēs
 jūs
 viņi, viņas
stādām
stādāt
stāda
stādījām
stādījāt
stādīja
stādīsim
stādīsit// stādīsiet
stādīs

Īstenības izteiksmes darāmajā kārtā ir arī salikto laiku formas – saliktā pagātne, saliktā tagadne un saliktā nākotne.
Saliktos laikos veido no palīgdarbības vārda būt tagadnē, pagātnē un nākotnē un darāmās kārtas tagadnes lokāmā divdabja ar izskaņu -usi, -usies vai galotni -is-ies.
Palīgdarbības vārds rāda darbības vārda laiku, bet divdabis atspoguļo iepriekš notikušo darbību.
Piemērs:
Dārznieks šogad ir iestādījis skaistas krūmrozes.
Dārzniece šogad ir iestādījusi
 skaistas krūmrozes.
Darbības vārds – stādīt
Vienskaitlis, vīriešu dzimte
esesmu stādījis – biju stādījis – būšu stādījis
tu esi stādījis – biji stādījis – būsi stādījis
viņš ir stādījis – bija stādījis – būs stādījis

Vienskaitlis, sieviešu dzimte
esesmu stādījusi – biju stādījusi – būšu stādījusi
tu esi stādījusi – biji stādījusi – būsi stādījusi
viņa ir stādījusi – bija stādījusi – būs stādījusi
 
Daudzskaitlis, vīriešu dzimtē
mēs esam stādījuši – bijām stādījuši – būsim stādījuši
jūs esat stādījuši – bijāt stādījuši – būsit// būsiet stādījuši
viņi ir stādījuši – bija stādījuši – būs stādījuši

Daudzskaitlis, sieviešu dzimtē
mēs esam stādījušas – bijām stādījušas – būsim stādījušas
jūs esat stādījušas – bijāt stādījušas – būsit// būsiet stādījušas
viņas ir stādījušas – bija stādījušas – būs stādījušas

Īstenības izteiksmes ciešamajā kārtā arī ir trīs vienkāršie laiki un trīs saliktie laiki.
Darbības vārdu laiki ciešamajā kārtā vienmēr ir veidoti ar diviem vārdiem:
  1. vienkāršos laikus veido palīgdarbības vārds tikt vai tapt tagadnē, pagātnē un nākotnē un ciešamās kārtas pagātnes lokāmais divdabis (divdabis ar izskaņu -ts, -ta);
  2. saliktos laikos veido palīgdarbības vārds būt tagadnē, pagātnē un nākotnē un ciešamās kārtas pagātnes lokāmais divdabis (divdabis ar izskaņu -ts, -ta).
 
Ciešamās kārtas vienkāršais laiks
Ciešamās kārtas saliktais laiks
Rozes tika stādītas.
Rozes bija stādītas.
 
Darbības vārds – saukt
Vienkāršie laiki, vienskaitlis, vīriešu dzimte
estieku saukts – tiku saukts – tikšu saukts
tu tiec saukts – tiki saukts – tiksi saukts
viņš tiek saukts – tika saukts – tiks saukts
 
Vienkāršie laiki, vienskaitlis, sieviešu dzimte
estieku saukta – tiku saukta – tikšu saukta
tu tiec saukta – tiki saukta – tiksi saukta
viņa tiek saukta – tika saukta – tiks saukta
 
Saliktie laiki, vienskaitlis, vīriešu dzimte
esesmu saukts – biju saukts – būšu saukts
tu esi saukts – biji saukts – būsi saukts
viņš ir saukts – bija saukts – būs saukts
 
Saliktie laiki, vienskaitlis, sieviešu dzimte
esesmu saukta – biju saukta – būšu saukta
tu esi saukta – biji saukta – būsi saukta
viņa ir saukta – bija saukta – būs saukta
 
Tieši tāpat notiek darbības vārda formu veidošana daudzskaitlī - atbilstošā palīgvārda forma un atbilstošā divdabja forma.
Ja saliktajos laikos gan darāmajā, gan ciešamajā kārtā palīgdarbības vārds būt ir tagadnes trešajā personā jeb ir, tekstā to mēdz izlaist.
Piemērs:
Dārznieks ir iestādījis skaistas rozes. – Dārznieks iestādījis skaistas rozes.
Roze ir iestādīta
īstajā vietā. – Roze iestādīta īstajā vietā.