Pie II konjugācijas darbības vārdiem pieder ar piedēkļiem atvasinātie darbības vārdi, kam tagadnes 1. personā ir piedēklis -j-.
Piemērs:
domāt
domāju
II konjugācijas darbības vārdiem tagadnes vienskaitļa 1. persona ir pilnīgi vienāda ar pagātnes vienskaitļa 1. personu.
Piemērs:
es šodien domāju
es vakar domāju
Konjugācijas noteikšana:
1. darbības vārds jāpārveido nenoteiksmē;
2. jānosaka vārda sastāvs;
3. ja vārdam ir piedēklis, jāveido vienskaitļa 1. personas pagātnes un tagadnes formas;
4. ja pagātne un tagadne ir vienādas, tad šis ir II konjugācijas darbības vārds.
Piemērs:
Es nesapratu uzdevumu, tāpēc jautāju skolotājam.
Draugs vienmēr pajautā, ja kaut ko nav sapratis.

1) darbības vārds jāpārveido nenoteiksmē;
Vārda forma teikumā
Nenoteiksme
jautāju
jautāt
pajautā
pajautāt
  
2) jānosaka vārda sastāvs;
sakne + piedēklis + galotne
jaut-ā-t
 
priedēklis + sakne + piedēklis + galotne
pa-jaut-ā-t

3) ja vārdam ir piedēklis, jāveido vienskaitļa 1. personas pagātnes un tagadnes formas;  
Vārds
Tag. viensk. 1. pers.
Pag. viensk. 1. pers.
jautāt
es [tagad] jautāju
es [vakar] jautāju
pajautāt
es [tagad] pajautāju
es [vakar] pajautāju
 
4) ja pagātne un tagadne ir vienādas, tad šis ir II konjugācijas darbības vārds.
 
Atbilde: vārdi jautāt un pajautāt ir II konjugācijas darbības vārdi.
 
II konjugācijas darbības vārdu locīšana
Nenoteiksme – jokot, priecāties
Tagadne
es – jokoju, priecājos
tu – joko, priecājies
viņš, viņa – joko, priecājas
mēs – jokojam, priecājamies
jūs – jokojat, priecājaties
viņi, viņas – joko, priecājas
 
Pagātne
es – jokoju, priecājos
tu – jokoji, priecājies
viņš, viņa – jokoja, priecājās
mēs – jokojām, priecājāmies
jūs – jokojāt, priecājāties
viņi, viņas – jokoja, priecājās
 
Nākotne
es – jokošu, priecāšos
tu – jokosi, priecāsies
viņš, viņa – jokos, priecāsies
mēs – jokosim, priecāsimies
jūs – jokosiet//jokosit, priecāsieties//priecāsities
viņi, viņas – jokos, priecāsie
 
II konjugācijas darbības vārdu pareizrakstība
1. II konjugācijas atgriezeniskajiem darbības vārdiem tagadnes 3. personā galotnē ir īsais a.
spēlēties – spēlējas
rotaļāties – rotaļājas
 
2. Piedēkļa patskanis II konjugācijas darbības vārdiem vienmēr ir garš.
domāt – domāju
meklēt – meklēju
medīt – medīju