Pie I konjugācijas pieder darbības vārdi, kuriem nenoteiksmē nav piedēkļu.
Piemērs:
krist, ēst, mest
Konjugācijas noteikšana:
1. darbības vārds jāpārveido nenoteiksmē;
2. jānosaka vārda sastāvs;
3. ja darbības vārdam nenoteiksmē nav piedēkļu un ja tas nav nekārtnais darbības vārds, tad vārds pieder I konjugācijai.
Piemērs:
Balons lēnām krita lejup.
Ūdens līmenis akā kritās.
Krustmāte, ieraugot peli, nokrita no ķeblīša.


1) nenoteiksmes noteikšana;
Vārda forma teikumā
Nenoteiksme
krita
krist
kritās
kristies
nokrita
nokrist

2) vārda sastāva noteikšana;
sakne + galotne
kris-t
 
sakne + galotne
kris-ties
 
priedēklis + sakne + galotne
no-kris-t
 
Piederību konjugācijai neietekmē atgriezeniskā galotne un priedēklis.

3) jāpārliecinās, ka minētie darbības vārdi nav nekārtnie darbības vārdi.
Atbilde: vārdi krist, kristies un nokrist ir I konjugācijas darbības vārdi. 
I konjugācijas darbības vārdu locīšana
Nenoteiksme – celt, celties, uzcelties
Tagadne
es – ceļu, ceļos, uzceļos
tu– cel, celies, uzcelies
viņš, viņa– ceļ, ceļas, uzceļas
mēs – ceļam, ceļamies, uzceļamies
jūs – ceļat, ceļaties, uzceļaties
viņi, viņas – ceļ, ceļas, uzceļas
 
Pagātne
es – cēlu, cēlos, uzcēlos
tu – cēli, cēlies, uzcēlies
viņš, viņa – cēla, cēlās, uzcēlās
mēs – cēlām, cēlāmies, uzcēlāmies
jūs – cēlāt, cēlāties, uzcēlāties
viņi, viņas – cēla, cēlās, uzcēlās
 
Nākotne
es – celšu, celšos, uzcelšos
tu – cel, celies, uzcelies
viņš, viņa – cels, celsies, uzcelsies
mēs – celsim, celsimies, uzcelsimies
jūs – celsiet//celsit, celsieties, uzcelsieties
viņi, viņas – cels, celsies, uzcelsies
 
I konjugācijas atgriezeniskajiem darbības vārdiem tagadnes 3. personas galotnē vienmēr ir īsais a.
Piemērs:
celties – viņš ceļas
smieties – viņa smejas
steigties – viņi steidzas
lūgties – viņas lūdzas