Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda gramatiskās pazīmes Darbības vārda gramatiskās kategorijas (laiks, personas, kārtas, izteiksmes).
2. Darbības vārda nenoteiksme Darbības vārda nenoteiksme. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi. Nenoteiksmes pareizrakstība.
3. Konjugācijas. Nekārtnie darbības vārdi Darbības vārdu iedalījums konjugācijas. Nekārtno darbības vārdu konjugēšana.
4. Darbības vārdu I konjugācija I konjugācijas darbības vārdi: noteikšana, locīšana, pareizrakstība.
5. Darbības vārdu II konjugācija II konjugācijas darbības vārdi: noteikšana, locīšana, pareizrakstība.
6. Darbības vārdu III konjugācija III konjugācijas darbības vārdi: noteikšana, locīšana, pareizrakstība.
7. Lokāmie divdabji Lokāmie darāmās un ciešamās kārtas divdabji (pazīmes, galotnes un izskaņas).
8. Divdabis ar -ošs, -oša Lokāmais darāmās kārtas tagadnes divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana).
9. Divdabji ar -is, -ies, -usi, -usies Lokāmais darāmās kārtas pagātnes divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana).
10. Divdabji ar -ams, -ama, -āms, -āma Lokāmais ciešamās kārtas tagadnes divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana).
11. Divdabji ar -ts, -ta Lokāmais ciešamās kārtas pagātnes divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana).
12. Daļēji lokāmie divdabji Daļēji lokāmais divdabis (veidošana, pazīmes, lietošana, pareizrakstība).
13. Nelokāmie divdabji Nelokāmie divdabji (veidošana, pazīmes, lietošana, pareizrakstība).
14. Darbības vārda izteiksmes Darbības vārda izteiksmes - pārskata tabula, lietošanas piemēri.
15. Īstenības izteiksme Īstenības izteiksme (darāmās un ciešamās kārtas vienkāršie un saliktie laiki).
16. Atstāstījuma izteiksme Atstāstījuma izteiksme - veidošana, lietošana, laiki. Tiešās runas pārveidošana, izmantojot darbības vārda atstāstījuma izteiksmes formas.
17. Vēlējuma izteiksme Vēlējuma izteiksmes veidošana, laiki, pareizrakstība un lietojums.
18. Vajadzības izteiksme Vajadzības izteiksmes veidošana, laiki un lietošana.
19. Pavēles izteiksme Pavēles izteiksmes veidošana un lietojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nenoteiksmes pareizrakstība. Līdzskanis pirms galotnes.
2. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nenoteiksmes pareizrakstība. Patskanis pirms nenoteiksmes galotnes.
3. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Patskaņa un līdzskaņa rakstība pirms nenoteiksmes galotnes.
4. Darbības vārda kārtas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda kārtas noteikšana.
5. Konjugāciju noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārdu konjugācijas noteikšana (I, II un III konjugācija). Risinājuma soļos dots darbības vārda nenoteiksmes forma, darbības vārda sastāvs, vienskaitļa 1. personas tagadnes un pagātnes formas.
6. Konjugāciju noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārdu konjugāciju noteikšana (dota darbības vārdu nenoteiksmes forma). Risinājuma soļos izcelts vārda piedēklis, ja tāds ir, un dota konjugācija visiem varianta darbības vārdiem.
7. II un III konjugācijas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. II un III konjugācijas darbības vārdu atšķiršana.
8. Tagadnes un nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. I konjugācijas darbības vārdu "lūzt", "milzt" un "birzt" pareizrakstība nenoteiksmē un tagadnē.
9. Darbības vārds tagadnes 3. personā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. I konjugācijas atgriezenisko darbības vārdu pareizrakstība tagadnes 3. personas formā.
10. Darbības vārdu locīšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārdu "locīt", "mocīt" un "slaucīt" locīšana tagadnē. Risinājuma soļos dots paraugs arī atgriezenisko darbības vārdu "locīties", "mocīties" un "slaucīties" locīšanā tagadnē.
11. Darbības vārdu locīšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. III konjugācijas darbības vārdu pareizrakstība
12. Divdabja ar -ošs, -oša pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā darāmās kārtas tagadnes divdabja pareizrakstība nominatīva locījumā. Risinājuma soļos dota pārbaudes forma divdabim ar izskaņu -ošs vienskaitļa nominatīva locījumā.
13. Divdabis ar -is, -ies, -usi, -usies 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā darāmās kārtas pagātnes divdabja saskaņošana teikumā.
14. Divdabis ar -ams, -āms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā ciešamās kārtas tagadnes divdabja pareizrakstība vienskaitļa nominatīva formā (vīriešu dzimtē).
15. Divdabja ar -ts, -ta rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmā ciešamās kārtas pagātnes divdabja pareizrakstība.
16. Daļēji lokāmo divdabju rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība (tiešie un atgriezeniskie divdabji, divdabji ar garo piedēkļa patskani pirms divdabja izskaņas, divdabji ar saknes līdzskani pirms divdabja izskaņas). Risinājuma soļos dota pareizā rakstība nepareizajiem variantiem.
17. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Ieraksti s vai z daļēji lokāmā divdabja formās! Atzīmē pareizi uzrakstītus divdabjus!
18. Darbības vārds īstenības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda īstenības izteiksmes darāmās kārtas vienkāršo laika formu atšķiršana no pārējām izteiksmēm. Risinājuma soļos dotas katra teikuma darbības vārda formas un izteiksme.
19. Īstenības izteiksmes kārtas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda īstenības izteiksmes darāmās un ciešamās kārtas formas. Risinājuma soļos dots katra teikuma darbības vārds, tā kārta un laiks.
20. Darbības vārds īsten. un atstāst. izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda lietojums īstenības un atstāstījuma izteiksmē. Risinājuma soļos doti katra teikuma darbības vārdi (arī nenoteiksmes formas) un to izteiksme.
21. Darbības vēlējuma izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda vēlējuma izteiksmē atrašana tekstā. Risinājuma soļos dots vēlējuma izteiksmes laiks un darbības vārda nenoteiksmes forma.
22. Darbības vārds pavēles izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Darbības vārda veidošana pavēles izteiksmes vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personas formā.
23. Lietvārds vajadzības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lietvārda lietojums aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē.
24. Darbības vārds pavēles izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Darbības vārda veidošana pavēles izteiksmes vienskaitļa un daudzskaitļa 3. personas formā.
25. Darbības vārds pavēles izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda daudzskaitļa 2. personas formas veidošana. Darbības vārda lietojums ar pavēles, aicinājuma vai lūguma nozīmi (pavēles vai īstenības izteiksme). Pieturzīmes teikumā ar vārdu "lūdzu" (izsauksmes vai darbības vārds).
26. Vārda "lūzt" un tā atvasinājumu dažādu formu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārds "lūst" vai "lūzt".

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdi I 00:30:00 vidēja 18p. Uzdevumi darbības vārdu un divdabju lietojumā un pareizrakstībā.
2. Darbības vārdi II 00:30:00 vidēja 20p. Uzdevumi darbības vārdu un divdabju lietojumā un pareizrakstībā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārdi III 00:40:00 vidēja 16p. Uzdevumi darbības vārdu un divdabju lietojumā un pareizrakstībā.