Pusprievārdi ir vārdi, kam vienlaicīgi ir apstākļa vārda un prievārda nozīme.
Pusprievārdi izsaka:
1. darbības veidu;
2. piesaista lokāmo vārdu.
Svarīgi!
Pusprievārdi lokāmo vārdu piesaista tikai un vienīgi datīvā.
Pusprievārdus var noteikt tikai teikumā, jo šie vārdi var būt gan tikai apstākļa vārdi, gan prievārdi, gan pusprievārdi.
Pusprievārdi attiecībā pret saistāmo vārdu var novietoties diezgan brīvi – gan vārda priekšā, gan aiz tā.
Par pusprievārdiem var būt tādi vārdi kā blakus, blakām, caur, cauri, garām, līdz, līdzi, pār, pāri, pret, pretī u.tml.
Piemērs:
Pauls devās līdzi.
Kur devās? – līdzi
Līdziapstākļa vārds, precizē darbību.
 
Pauls devās līdzi Ralfam.
Pauls devās Ralfam līdzi
.
Kam devās līdzi? – Ralfam
Līdzi – saista divus vārdus devās un Ralfam; Ralfam ir datīva locījumā, vārdam ir brīvs novietojums, proti, tas var atrasties gan pirms deklinējamā vārda, gan aiz tā, nezaudējot savu nozīmi teikumā, tātad šajā teikumā tas ir pusprievārds.