Par atgriezeniskajiem lietvārdiem sauc lietvārdus ar izskaņām -tājies, -ējies, -umies un -šanās.
Lietvārdi ar izskaņām -tājies, -ējies un -umies tiek reti lietoti.
Piemērs:
klausīšanās, mazgāšanās, smiešanās, sveicināšanās
Darbības vārda celmam (sakne + piedēklis) pievieno izskaņu -šanās (piedēklis + galotne).
Piemērs:
klaus-ī-ties – klausī-šan-ās
  • klaus - sakne
  • ī - piedēklis
  • ties - galotne
  • šan - piedēklis
  • ās - galotne
mazg-ā-ties – mazgā-šan-ās
smie-ties – smie-šan-ās
sveic-inā-ties – sveicinā-šan-ās
Atgriezeniskos lietvārdus iespējams darināt tikai no atgriezeniskajiem darbības vārdiem – tiem darbības vārdiem, kam ir galotne -ties.
 
Atgriezeniskie lietvārdi ar izskaņu -šanās ir sieviešu dzimtes lietvārdi, parasti šie lietvārdi apzīmē procesu, tāpēc visbiežāk tos lieto vienskaitļa formās, tomēr daži tiek lietoti arī daudzskaitlī.
Piemērs:
viena vēlēšanās – daudzas vēlēšanās
pirmā satikšanās – daudzas satikšanās
Atgriezeniskos lietvārdus loka īpatnēji, tiem nav visu locījumu.
Locījums
Vienskaitlis
Daudzskaitlis
N. kas?
klausīšanās
klausīšanās
Ģ. kā?
klausīšanās
klausīšanos
D. kam?
-
-
A. ko?
klausīšanos
klausīšanās
I. ar ko?
ar klausīšanos
-
L. kur?
-
-
V. –
-
-
Svarīgi!
Atgriezeniskie lietvārdi neietilpst nevienā deklinācijā.