Partikulas ir palīgvārdi, kas rāda, kā runātājs vērtē īstenību.
Partikulas vārda nozīmi var:
1. pastiprināt:
Nelīst vis!
 
2. pavājināt:
Tas jau nieks vien.
 
3. ierobežot:
Tikai lietus līst.
 
4. izcelt u.tml.
Lietus vien līst.
 
Partikulas nav teikuma locekļi, tās neko nesaista, tās nav lokāmas.
 
Biežāk lietotās partikulas.
diemžēl, droši, gan, ik, it, , jau, kaut, lai, laikam, ne, , nu, pat arī, taču, tātad, tikai, vai, vēl, vien, vienīgi, vis.
 
Partikulu iedalījums
Partikulas var būt:
1. vienkāršas jeb vienvārda;
2. vairākvārdu, piemēram, nu gan, gan nu, jau gan, gan jau nu, droši vien.
 
Partikulu funkcija
1. Ierobežojumstikai, vien, vienīgi
Tikai Pēterim bija izpildīts mājas darbs.
Pēterim vien patika jaunā filma.
Vienīgi Pēteris nokavēja stundas sākumu.
Svarīgi!
Partikula vien vienmēr atrodas aiz vārda, ko tā paskaidro.
2. Pastiprinājums pat, ar, arī, ir, jau, gan, taču, tak, vēl, vis.
Mājas darbs bija visiem, pat Jānis bija izrēķinājis abus uzdevumus.
Svarīgi!
Partikulu vis raksta ar vienu līdzskani s, bet vietniekvārdu viss ar diviem s.
3. Apgalvojums
, man patīk sporta stundas!
! Man patīk sporta stundas.
Svarīgi!
Partikula no pārējās teikuma daļas atdalāma ar komatu. To var atdalīt arī ar punktu, izsaukuma vai jautājuma zīmi.
4. Noliegumsne, .
Aiz prieka es nevarēju ne vārda pateikt.
, man nepatīk matemātikas stundas!
! Man nepatīk matemātikas stundas.
Svarīgi!
Partikula ne noliedz kādu vārdu teikumā, partikula noliedz visu teikumu.
Partikulu ne lieto arī izlaista izteicēja vietā.
Partikula no pārējās teikuma daļas atdalāma ar komatu. To var atdalīt arī ar punktu, izsaukuma vai jautājuma zīmi.
5. Vispārinājumsik
Ik skolēns zina savus pienākumus.
 
6. Salīdzināšana, nekā, it kā, tā kā.
Burkāni ir veselīgāki nekā čipši.
Burkāni ir tikpat veselīgi āboli.
Es spēlēju vijoli tā kā Paganīni.
 
7. Teikuma ievadīšanavai, kaut, lai.
Vai tev patīk ceļot?
Kaut vectētiņš atbrauktu!
Lai spīd saule!
Svarīgi!
Vai ievada jautājuma teikumus. Uz šādiem jautājumiem parasti atbild ar vai .
Kaut ievada vēlējuma teikumus. Šādos teikumos arī darbības vārds ir vēlējuma izteiksmē.
Lai ievada izsaukuma teikumus, ja darbības vārds ir 3. personā.
Ir jāievēro šķirti un kopā rakstāmās partikulas.
 
Kopā rakstāmas
Šķirti rakstāmas
diemžēl
varbūt
tātad
nezin
diezin
it kā
droši vien
nu gan
gan jau