Saikļi ir palīgvārdi, kas saista:
1) vienlīdzīgus teikuma locekļus;
2) salikta teikuma daļas;
3) teikumus.
Piemērs:
Uzrunātais salēcās un izskatījās aizvainots.
Un
– saista divus vienlīdzīgus teikuma locekļus (izteicējus).
 
Pirāti izgāja no telts spožajā saulē, un Mareks tiešā ceļā devās uz portugāļu kareivju telti.
Un – saista divas salikta sakārtota teikuma daļas.
 
Pirātiem pat prātā nenāca, ka šajā vietā varētu sastapt spāņu galeras.
Ka – saista palīgteikumu ar virsteikumu.
 
Un tad tas notika.
Un – iesaista teikumu tekstā.
Saikļi ir nelokāmi, tie nav teikuma locekļi.

Saikļu iedalījums pēc sastāva
  • Vienvārda saikļi — un, bet, jo, ka, lai, vai, arī, kamēr, nekā, tomēr, kolīdz, tikko, turpretī;
  • Vairākvārda saikļi — tāpēc ka, tādēļ ka, lai arī, lai gan, kaut arī, kaut gan, kā arī, tā kā, tā ka.
  • Vairākvārdu saikļu grupā ietilpst arī pāru saikļi – abas daļas veido vienu saikli, abas daļas nozīmes ziņā ir saistītas — ne vienbet arī, ne tikvienbet arī, nevis bet, ne tikaibet arī, , tiklabkā arī, vai nuvai.
 
Komats liekams pirms pāru saikļu otrās daļas.
Piemērs:
Laiva tagad slīdēja gar rifu bīstamā tuvumā, taču gaidītās pārmaiņas kā nebija, tā nebija.
Kā nebija, tā nebija – kā – tā – komats likts pirms otrās daļas .
Komats liekams arī pirms katra atkārtotā saikļa:
ir ir, gan gan, ne ne, nedz nedz, drīzdrīz, tiktik
 
Saikļu pareizrakstība
 
Šķirti rakstāmi:
1. vairākvārdu saikļi;
2. pāru saikļi.

Kopā rakstāmi:
turpretī, turpretim, tiklīdz, līdzko, nevis
 
Saikļu iedalījums pēc uzdevuma teikumā:
Pēc uzdevuma teikumā šķir sakārtojuma un pakārtojuma saikļus.
 
Sakārtojuma saikļi saista:
1. vienlīdzīgus teikuma locekļus;
2. neatkarīgas teikuma daļas.
 
Sakārtojuma saikļi iesaista tekstā teikumus.
 
Biežāk lietotie sakārtojuma saikļi:
  • Vienvārda saikļi — un, betarītomēr, turpretī, turpretim, nevis, vai, jeb;
  • Vairākvārda saikļi — ne vienbet arī, ne tikvienbet arī, nevis bet, ne tikaibet arī, , tiklabkā arī, ir ir, gan gan, ne ne, drīzdrīz
 
Pakārtojuma saikļi ievada palīgteikumus, saistot tos ar citām teikuma daļām.
Biežāk lietotie pakārtojuma saikļi:
ka, lai, ja, tāpēc ka, tādēļ ka, tā kā, tā ka, lai gan, lai arī, kaut gan, kaut arī, kamēr, līdz, līdzko, tiklīdz, , kopš, iekām, pirms.
 
Palīgteikumus ievada ne tikai saikļi, bet arī:
1. apstākļa vārdikad, kur, , cik;
2. vietniekvārdi kas (kā, kam, ko), kurš, kāds, kura, kāda (visos locījumos).
 
Apstākļa vārdi un vietniekvārdi ir teikuma locekļi, bet saikļi nav teikuma locekļi.