Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lietvārda deklinācijas Lietvārdu iedalījums deklinācijās (galotnes, dzimtes; pamatforma)
2. Lietvārdu pareizrakstība 1., 2. un 6. deklinācijas lietvārdu pareizrakstība
3. Atgriezeniskie lietvārdi Atgriezenisko lietvārdu izskaņas, nozīme, locīšana
4. Īpašības vārda galotnes Īpašības vārda noteiktā un nenoteiktā galotne (vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīvā). Īpašības vārdu ar noteikto un nenoteikto galotni lietojums.
5. Īpašības vārdu pareizrakstība Īpašības vārdu pareizrakstība (ar priedēkļiem atvasinātajiem vārdiem, vispārākās pakāpes formā, salikteņiem; vārdi, kuru rakstība jāiegaumē)
6. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes Īpašības vārdu salīdzināmo pakāpju veidošana
7. Skaitļa vārdu pieraksts Arābu un romiešu cipari. Pamata un kārtas skaitļa vārdu pieraksts.
8. Skaitļa vārdu sastāvs Skaitļa vārdu sastāvs (vienkāršie skaitļa vārdi, salikteņi un vārdu savienojumi). Skaitļa vārdu no 11 līdz 19 dalījums pārnešanai jaunā rindā.
9. Personas vietniekvārdi Vietniekvārdu grupas un locījums.
10. Atgriezeniskais vietniekvārds Atgriezeniskais vietniekvārds.
11. Piederības vietniekvārdi Piederības vietniekvārdi.
12. Norādāmie vietniekvārdi Norādāmie vietniekvārdi.
13. Jautājamie vietniekvārdi Jautājamie vietniekvārdi.
14. Attieksmes vietniekvārdi Attieksmes vietniekvārdi.
15. Nenoteiktie vietniekvārdi Nenoteiktie vietniekvārdi.
16. Noliegtie vietniekvārdi Noliegtie vietniekvārdi.
17. Noteiktie vietniekvārdi Noteiktie vietniekvārdi.
18. Apstākļa vārds Apstākļa vārda gramatiskās kategorijas. Apstākļa vārdu rašanās, sastāvs, pareizrakstība. Apstākļa vārdu lietojums teikumā.
19. Prievārdi Prievārdu uzdevums teikumā, atrašanās attiecībā pret vārdu, kuru piesaista, locījumi prievārdu saistītajiem patstāvīgajiem vārdiem.
20. Pusprievārdi Pusprievārdu lietojums teikumā.
21. Saikļi Saikļu uzdevums tekstā. Saikļu iedalījums pēc uzdevuma teikumā. Saikļu iedalījums pēc sastāva. saikļu pareizrakstība.
22. Partikulas Partikulu nozīme teikumā. Šķirti un kopā rakstāmas partikulas.
23. Partikulas – homonīmi Vārdšķiras maiņa saistībā ar vārda uzdevumiem teikumā. Vārdi, kas var piederēt partikulām vai citām vārdšķirām.
24. Izsauksmes vārdi Izsauksmes vārdu nozīme un uzdevums. Izsauksmes vārdu rakstība. Pieturzīmes teikumos ar izsauksmes vārdiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārda deklinācija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda deklinācijas noteikšana. Lietvārds teikumā
2. Lietvārda deklinācijas I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārdu deklinācijas noteikšana.
3. Lietvārda deklinācijas II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārdu deklinācijas noteikšana. Lietvārdu pārveidošana pamatformā.
4. Lietvārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 1., 4. un 6. deklinācijas lietvārdu un aizgūto lietvārdu pareizrakstība
5. Atgriezenisko lietvārdu noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atgriezenisko lietvārdu atšķiršana no atgriezeniskajiem darbības vārdiem un 4. deklinācijas lietvārdiem, kas atvasina'ti ar izskaņu -šana.
6. Atgriezenisko lietvārdu darināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atgriezenisko lietvārdu darināšana: atgriezenisko darbības vārdu atšķiršana no tiešajiem darbības vārdiem.
7. Atgriezenisko lietvārdu darināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atgriezenisko lietvārdu darināšana no atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
8. Īpašības vārda galotnes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda pazīšana teikumā. Noteiktās/nenoteiktās galotnes noteikšana.
9. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda pārākās pakāpes veidošana (sieviešu un vīriešu dzimtē, vienskaitlī un daudzskaitlī, īpašības vārdiem ar noteikto un nenoteikto galotni).
10. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda vispārākās pakāpes veidošana (sieviešu un vīriešu dzimtē, vienskaitlī un daudzskaitlī, īpašības vārdiem ar noteikto un nenoteikto galotni).
11. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes III 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Īpašības vārds pamata un pārākajā pakāpē (pamatformas noteikšana, noteiktās/nenoteiktās galotnes atšķiršana).
12. Pamata un kārtas skaitļa vārdi I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamata un kārtas skaitļa vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dota arī minēto skaitļa vārdu saistība teikumā un rakstība ar burtiem.
13. Skaitļa vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamata skaitļa vārdu pareizrakstība (vienkārši skaitļa vārdi, salikteņi un vārdu savienojumi).
14. Pamata un kārtas skaitļa vārdi II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pamata un kārtas skaitļu atšķiršana un rakstība. Kārtas skaitļa vārdu pieraksts ar arābu un romiešu cipariem. Lokāmo skaitļa vārdu saskaņojums ar lietvārdu dzimtē, skaitlī (nominatīva locījumā).
15. Vietniekvārdu piederības grupas I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Dažādu vietniekvārdu piederības grupas noteikšana.
16. Vietniekvārdu piederības grupas II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Dažādu vietniekvārdu piederības grupas noteikšana.
17. Vietniekvārdu piederības grupu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Doto vietniekvārdu piederības grupu noteikšana.
18. Vietniekvārdu un to piederības grupu noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 4p. Vietniekvārdu saskatīšana teikumā, to piederības grupu noteikšana.
19. Vietniekvārdu pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vietniekvārdu pareizrakstība.
20. Vietniekvārdu pareizrakstība II 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Kopā un šķirti rakstāmu vietniekvārdu pareizrakstība. Dubulto līdzskaņu rakstība vietniekvārdos.
21. Apstākļa vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apstākļa vārdu pareizrakstība.
22. Prievārds "dēļ" teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prievārda "dēļ" lietojums ar lietvārdiem vienskaitlī. Prievārda novietojums teikumā.
23. Prievārdu lietojums I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prievārdu "uz", "caur" un "zem" lietojums teikumā.
24. Prievārdu lietojums II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prievārdu lietojums teikumā (novietojums attiecībā pret deklinējamo vārdu, prievārdu nozīmes pārzināšana).
25. Saikļi pēc sastāva un nozīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saikļa noteikšana pēc tā sastāva. Saikļa noteikšana pēc tā nozīmes.
26. Saikļa "un" uzdevums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saikļa "un" uzdevuma noteikšana teikumā (vienlīdzīgu teikuma locekļu saistījums, salikta sakārtota teikuma daļu saistījums). Vairāki saikļi "un" teikumā.
27. Pakārtojuma un sakārtojuma saikļi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saikļu "jeb" un "vai" lietojums, saistot vienlīdzīgus teikuma locekļus. Pakārtojuma vārdu "ka" un "kad" lietojums, ievadot palīgteikumu.
28. Partikulu pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Partikulu pareizrakstība (garie patskaņi, līdzskaņi, kopā un šķirti rakstāmas partikulas).
29. Partikulu noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Partikulu noteikšana tekstā (atšķiršana no citām vārdšķirām).
30. Vārds "kā" teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārda "kā" lietojums teikumā (partikula, apstākļa vārds). Pieturzīmju lietojums teikumos ar salīdzinājuma partikulu un apstākļa vārdu, kas ievada palīgteikumu. Risinājuma soļos dots varianta nepareizo teikumu pareizais pieturzīmju lietojums.
31. Partikulu pareizrakstība II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Šķirti un kopā rakstāmas partikulas.
32. Salīdzinājumu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salīdzinājumu veidošana, izmantojot partikulas "kā" un "nekā".
33. Izsauksmes vārdi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izsauksmes vārdu, kas darināti no citu vārdšķiru vārdiem, noteikšana teikumā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdšķiras I 00:30:00 vidēja 14p. Uzdevumi dažādu vārdšķiru noteikšanai, pareizrakstībai un lietojumam teikumā.
2. Vārdšķiras II 00:30:00 vidēja 15p. Uzdevumi dažādu vārdšķiru noteikšanai, pareizrakstībai un lietojumam teikumā.
3. Vārdšķiras III 00:30:00 vidēja 14p. Uzdevumi dažādu vārdšķiru noteikšanai, pareizrakstībai un lietojumam teikumā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdšķiras IV 00:40:00 vidēja 22p. Uzdevumi dažādu vārdšķiru noteikšanai, pareizrakstībai un lietojumam teikumā.