Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārddarināšana Vārddarināšanas termini, vārddarināšanas līdzekļi.
2. Ortogrāfija Vārdu pareizrakstība.
3. Pozicionālās skaņu pārmaiņas Pozicionālās skaņu pārmaiņas latviešu valodā (veidi un piemēri).
4. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas Vēsturisko skaņu pārmaiņu veidi latviešu valodā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārddarināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Radniecīgu vārdu noteikšana
2. Vārddarināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salikteņu pareizrakstība
3. Vārddarināšana III 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Pirmatnīgu vārdu, atvasinātu vārdu un salikteņu noteikšana
4. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Lielo sākumburtu pareizas lietošanas noteikšana saliktajos nosaukumos. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
5. Salikto nosaukumu rakstība – grāmatu virsraksti 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pareizi uzrakstītu grāmatu nosaukumu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums un visu grāmatu autori.
6. Salikto nosaukumu rakstība – preses izdevumi 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Pareizi uzrakstītu preses izdevumu nosaukumu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizā varianta labojums.
7. Saliktie nosaukumi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pareiza saliktā nosaukuma noteikšana teikumā.
8. Līdzskaņu grupu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
9. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizi uzrakstīta daļēji lokāmā divdabja noteikšana.
10. Divdabju pareizrakstība teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kļūdaini uzrakstītu divdabju pamanīšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizo divdabju rakstības labojums.
11. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos I 1. izziņas līmenis zema 2p. Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
12. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos II 1. izziņas līmenis zema 2p. Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
13. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kopā un šķirti rakstāmu dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība.
14. Vietniekvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Kopā un šķirti rakstāmu vietniekvārdu pareizrakstība. Dubulto līdzskaņu rakstība vietniekvārdos.
15. Svešvārdu pareizrakstība I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizi uzrakstītu svešvārdu noteikšana.
16. Svešvārdu pareizrakstība II 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Trūkstošo burtu ierakstīšana svešvārdos.
17. Nenoteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Trūkstošo burtu ierakstīšana darbības vārdos nenoteiksmē. Izglītojamais zina darbības vārdu nenoteiksmes formas pareizrakstību, izšķirot burtu Z un S, P un B, K un G lietojumu.
18. Īsais vai garais patskanis darbības vārda personu formās 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Trūkstošo burtu A vai Ā ierakstīšana īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes formās. Izglītojamais zina ortogrāfijas likumus.
19. Vajadzības un vēlējuma izteiksmes pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izglītojamais zina vajadzības un vēlējuma izteiksmes pareizrakstību.
20. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izglītojamais zina divdabju pareizrakstību.
21. Lietvārdu pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izglītojamais zina lietvārdu pareizrakstību un to locīšanu noteikumus.
22. Lietvārdu pareizrakstība II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izglītojamais zina lietvārdu pareizrakstību un to locīšanu noteikumus.
23. Svešvārdu pareizrakstība III 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina svešvārdu pareizrakstības noteikumus.
24. Patskaņu rakstība apstākļa vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Apstākļa vārdu pareizrakstība. Risinājuma soļos dota teorija par apstākļa vārdu rašanos.
25. Patskaņu rakstība lietvārdos 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Lietvārdu pareizrakstība. Risinājuma soļos dota teorija par izskaņu, ar kurām atvasina lietvārdus, pareizrakstību.
26. Vārdu pārnešana jaunā rindā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izglītojamais zina vārdu pārnešanas nosacījumus.
27. A vai Ā darbības vārda formā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nostiprina pareizrakstības prasmes, rakstot darbības vārda tagadnes formas.
28. A vai Ā dažādās darbības vārda formās 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas nepieciešamo burtu.
29. Burts daļēji lokāmajā divdabī 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas un ievieto nepieciešamo burtu daļēji lokāmajā divdabī.
30. Izlaistais burts svešvārdā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāieraksta burts svešvārdā.
31. Svešvārdu pareizrakstība IV 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēleas un ievelk pareizi uzrakstīto svešvārdu.
32. Dažādu nosaukumu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pārzina lielo burtu lietošanas nosacījumus un lieto tos praksē.
33. Daudzpakāpju nosaukumu pareizrakstība 2. izziņas līmenis augsta 2p. Pārzina lielo burtu lietošanas nosacījumus un lieto tos praksē. Saskata daudzpakāpju nosaukumu pareizrakstības principus.
34. Pareizrakstības nostiprināšana un atkārtošana 2. izziņas līmenis augsta 4p. Izvērtē doto apgalvojumu. Pārzina problemātiskos ortogrāfijas un ortoepijas jautājumus. Vērtē savu un citu personu valodu praktiskā lietojuma situācijās. (VL.O.1.1.)
35. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievēro pareizrakstības un pareizrunas normas tekstveidē un apzināti veido tekstus atbilstoši latviešu literārās valodas normām. (VL.O.4.7.) Prot izvēlēties pareizo un kontekstam atbilstošo vārdu.
36. Svešvārdu pareizrakstība V 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Pareizi raksta biežāk lietotos svešvārdus.
37. Dažādu vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Pareizi raksta dažādus vārdus, tai skaitā svešvārdus. Pareizi raksta vārdus, kuros biežāk tiek pieļautas kļūdas valodas praksē.
38. Pozicionālās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pozicionālo skaņu pārmaiņu saskatīšana vārdā. Risinājuma soļos dota varianta vārdu izruna.
39. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vēsturisko skaņu pārmaiņu saskatīšana vārdos. Risinājuma soļos doti vēsturisko skaņu pārmaiņu veidi.
40. Vēsturiskais līdzskaņa zudums I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdu, kuros vērojams vēsturiskais līdzskaņa zudums, noteikšana. Risinājuma soļos doti vēsturisko skaņu pārmaiņu veidi visiem varianta vārdiem.
41. Vēsturiskais līdzskaņa zudums II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas burtu vārdos, kuros ir vēsturiskais līdzskaņa zudums.
42. Ortogrāfijas kļūdu noteikšana tekstā Citi augsta 6p. 2008. gada latviešu valodas un literatūras 2. posma olimpiādes 3.3. uzdevums.
43. Ortogrāfijas kļūdu atrašana tekstā Citi augsta 6p. 2011. gada latviešu valodas un literatūras 2. posma olimpiādes 2.1. uzdevums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārddarināšana, ortogrāfija I 00:30:00 vidēja 14p. Treniņuzdevumi vārddarināšanā un ortogrāfijas normu ievērošanā.
2. Vārddarināšana, ortogrāfija II 00:30:00 vidēja 30p. Treniņuzdevumi vāortrddarināšanā un ogrāfijas normu nostiprināšanai.
3. Vārddarināšana, ortogrāfija III 00:30:00 vidēja 28p. Treniņuzdevumi vārddarināšanā un ortogrāfijas normu ievērošanā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārddarināšana, ortogrāfija IV 00:40:00 augsta 33p. Kontroldarbs vārddarināšanā un ortogrāijas normu ievērošanā.