Teorija

Uzdevumi

1. Vārddarināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vārddarināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vārddarināšana III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Salikto nosaukumu rakstība – grāmatu virsraksti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Salikto nosaukumu rakstība – preses izdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Saliktie nosaukumi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Līdzskaņu grupu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Divdabju pareizrakstība teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos I

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos II

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Vietniekvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Svešvārdu pareizrakstība I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Svešvārdu pareizrakstība II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Īsais vai garais patskanis darbības vārda personu formās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Vajadzības un vēlējuma izteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Lietvārdu pareizrakstība I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Lietvārdu pareizrakstība II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Svešvārdu pareizrakstība III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Patskaņu rakstība apstākļa vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Patskaņu rakstība lietvārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Vārdu pārnešana jaunā rindā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. A vai Ā darbības vārda formā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. A vai Ā dažādās darbības vārda formās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. Burts daļēji lokāmajā divdabī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Izlaistais burts svešvārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. Svešvārdu pareizrakstība IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. Dažādu nosaukumu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
33. Daudzpakāpju nosaukumu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: augsta

2
34. Pareizrakstības nostiprināšana un atkārtošana

Grūtības pakāpe: augsta

4
35. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
36. Svešvārdu pareizrakstība V

Grūtības pakāpe: vidēja

6
37. Dažādu vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

6
38. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
39. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
40. Vēsturiskais līdzskaņa zudums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
41. Vēsturiskais līdzskaņa zudums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
42. Ortogrāfijas kļūdu noteikšana tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

6
43. Ortogrāfijas kļūdu atrašana tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Vārddarināšana, ortogrāfija I

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Vārddarināšana, ortogrāfija II

Grūtības pakāpe: vidēja

30
3. Vārddarināšana, ortogrāfija III

Grūtības pakāpe: vidēja

28

Materiāli skolotājiem