Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārda nozīme
2. Sinonīmi, antonīmi, homonīmi, homoformas Vārdu grupas - sinonīmi, antonīmi, homonīmi, homoformas.
3. Vārdu krājuma diferenciācija Aizguvumi (senāki aizguvumi, barbarismi, internacionālismi). Termini, profesionālismi. Apvidvārdi. Jaunvārdi, okazionālismi.
4. Frazeoloģija Frazeoloģijas un frazeoloģisma jēdziens. Frazeoloģismu iedalījuma grupas, piemēri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudznozīmīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Darbs ar vārdnīcā dotām daudznozīmīgu vārdu nozīmēm un to atklāsmi teikumā.
2. Sinonīmi I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sinonīmu rindā neiederīgā vārda noteikšana.
3. Sinonīmi svešvārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sinonīmu uzrakstīšana dotajiem svešvārdiem. Uzdevums pildāms pēc uzdevuma "Svešvārdu nozīmes noteikšana" (atbildēs rakstāmi šajā uzdevumā dotie latviskie sinonīmi).
4. Sinonīmi II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Sinonīmu pāra izveidošana no dotajiem variantiem.
5. Antonīmi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Antonīmu pāra noteikšana dotajā vārdu virknē un izrakstīšana, ievērojot alfabētu.
6. Sinonīmu, antonīmu un homonīmu noteikšana 2. izziņas līmenis zema 3p. Vārdu pāru piederības noteikšana sinonīmiem, antonīmiem un homonīmiem.
7. Homonīmi un homoformas 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Homonīmu un homoformu atšķiršana.
8. Vecvārdu nozīme 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vecvārda nozīmes noteikšana, izvēloties atbilstošo variantu.
9. Svešvārdu nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Svešvārdu nozīmes noteikšana.
10. Vecvārdu iedalījuma grupas 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vecvārda piederības historismu vai arhaismu iedalījuma grupai noteikšana. Risinājuma soļos dota vecvārdu nozīme.
11. Internacionālismi I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Internacionālismu jeb svešvārdu nozīmes noteikšana.
12. Internacionālismi tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Daudznozīmīgu svešvārdu nozīmes noteikšana.
13. Barbarismi I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Barbarismam atbilstošā literārās valodas vārda noteikšana.
14. Apvidvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apvidvārda nozīmes noteikšana pēc tā lietojuma teikumā.
15. Apvidvārdu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apvidvārdu nozīmes noteikšana pēc leksēmas lietojuma teikumā.
16. Leksikas slāņi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Apvidvārdu un internacionālismu atšķiršana no vispārlietojamās leksikas. Risinājuma soļos dota apvidvārda un internacionālisma nozīme.
17. Barbarismi II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Barbarismam atbilstošā literārās valodas vārda noteikšana.
18. Internacionālismi II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atzīmē pareizo atbildi!
19. Frazeoloģismu nozīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Frazeoloģismiem atbilstošās nozīmes izvēle no dotajiem variantiem.
20. Frazeoloģisma nozīme I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dotajai nozīmei atbilstoša frazeoloģisma noteikšana. Risinājuma soļos dota nozīme visiem uzdevumā izmantotajiem frazeoloģismiem.
21. Frazeoloģisma nozīme II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dotajai nozīmei atbilstoša frazeoloģisma noteikšana. Risinājuma soļos dota nozīme visiem uzdevumā izmantotajiem frazeoloģismiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Frazeoloģisma stilistiskā nokrāsa Citi vidēja 2p. Frazeoloģisma stilistiskās nokrāsas noteikšana. Risinājuma soļos dotas uzdevuma varianta visu frazeoloģismu nozīmes un stilistiskās norādes.
2. Termini Citi vidēja 6p. Atzīmē atbildi!
3. Antīkas izcelsmes frazeoloģismi Citi vidēja 3p. Sengrieķu mītam atbilstošā frazeoloģisma noteikšana. Risinājuma soļos dota frazeoloģisma nozīme un sengrieķu dievu ģenealoģija shēmās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leksikoloģija, frazeoloģija 00:30:00 vidēja 22p. Uzdevumi dažādu leksikas slāņu un frazeoloģismu noteikšanai un lietojumam tekstā.
2. Leksikoloģija, frazeoloģija II 00:30:00 vidēja 20p. Uzdevumi dažādu leksikas slāņu un frazeoloģismu noteikšanai un lietojumam tekstā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leksikoloģija, frazeoloģismi III 00:40:00 vidēja 23p. Uzdevumi dažādu leksikas slāņu un frazeoloģismu noteikšanai un lietojumam tekstā.