Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība un teikumā iederīgo vārdformu veidošana vai izvēle no dotajiem variantiem.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikuma uzbūves saskatīšana un trūkstošo pieturzīmju ielikšana dažādas uzbūves teikumos.
3. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Rindkopas galvenās domas saskatīšana.
4. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprakstam atbilstoša teikuma izvēle, ņemot vērā teikumā pausto domu un teikuma uzbūvi.
5. Lasīšana. II daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbs ar tekstu: tekstā aprakstītās problēmas saskatīšana.
6. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdu nozīmes noteikšana vārdu savienojumam atbilstoši tekstā lietotajai nozīmei.
7. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Leksisko un morfoloģisko valodas līdzekļu saskatīšana dotajā teikumā.
8. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta stilistiskais novērtējums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2019. gadā 00:00:00 vidēja 11p.