10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība un teikumā iederīgo vārdformu veidošana vai izvēle no dotajiem variantiem.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikuma uzbūves saskatīšana un trūkstošo pieturzīmju ielikšana dažādas uzbūves teikumos.
3. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Rindkopas galvenās domas saskatīšana.
4. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprakstam atbilstoša teikuma izvēle, ņemot vērā teikumā pausto domu un teikuma uzbūvi.
5. Lasīšana. II daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Darbs ar tekstu: tekstā aprakstītās problēmas saskatīšana.
6. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdu nozīmes noteikšana vārdu savienojumam atbilstoši tekstā lietotajai nozīmei.
7. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Leksisko un morfoloģisko valodas līdzekļu saskatīšana dotajā teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2019. gadā 00:00:00 vidēja 11 p.