Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes pareizrakstība.
2. I daļas 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība.
3. I daļas 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Līdzskaņu k un g rakstība īpašības vārdos, darbības vārdos un divdabja formās.
4. I daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas formas pareizrakstība.
5. I daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Piedēkļa noteikšana lietvārdos.
6. I daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Garo un īso patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos.
7. I daļas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Līdzskaņa s rakstība dažādu vārdšķiru vārdos.
8. I daļas 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pozicionālo skaņu pārmaiņu noteikšana.
9. I daļas 9. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Divdabja teiciena noteikšana teikumā.
10. I daļas 10. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar citātu.
11. I daļas 11. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Salikta teikuma beigu pieturzīmes noteikšana.
12. I daļas 12. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums sintaktiskajās konstrukcijās ar "kā".
13. I daļas 13. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums saliktā teikumā.
14. I daļas 14. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā.
15. I daļas 15. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar savrupinātu apstākļu grupu.
16. I daļas 16. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Vispārinošā vārda noteikšana.
17. I daļas 17. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar skaitļa vārdiem.
18. I daļas 18. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Noliegtā vietniekvārda "neviens" lietojums teikumā.
19. I daļas 19. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda "labs" noteiktās un nenoteiktās galotnes lietojuma noteikšana dažādos teikumos.
20. I daļas 20. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sakārtojuma saikļa "jeb" lietojums sinonīmu saistījumā.
21. I daļas 21. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sinonīmu pāra pazīšana.
22. I daļas 22. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda "pastāvīgs" atbilstošs lietojums vārdu savienojumā.
23. I daļas 23. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda ģenitīva formas lietojums teikumā.
24. I daļas 24. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Valodniecības terminu noteikšana.
25. I daļas 25. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Attieksmes un kādības īpašības vārdu atšķiršana.
26. I daļas 26. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Frazeoloģisma pazīšana teikumā, frazeoloģisma nozīmes pārzināšana.
27. II daļas 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Diskusijas galvenās domas noteikšana.
28. II daļas 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Diskusijas temata formulēšana.
29. II daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 9p. Viedokļa izteikšana, vērtēšanas kritēriji un novērtēšana.
30. II daļas 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārda nozīmes skaidrojums, balstoties uz vārda lietojumu tekstā.
31. II daļas 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Daudznozīmīgu vārdu tekstā lietotās nozīmes skaidrojums.
32. II daļas 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Teksta mērķa un aktualitātes noteikšana. Gramatiski pareiza teksta noteikšana.
33. II daļas 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Dažādu valodas līdzekļu noteikšana literārā darbā.
34. II daļas 8. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Atbilstošas argumentācijas izvēle. Gramatiski pareiza teksta noteikšana.
35. III daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 3. daļas temati. Risinājuma soļos doti VISC izstrādātie ieteikumi pārsprieduma rakstīšanā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2012. g., 1. daļas 1.-10. uzd. 00:10:00 vidēja 10p. Eksāmena I daļa (ortogrāfija, fonētika, morfoloģija, sintakse, leksikoloģija).
2. Valsts eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2012. g., 1. daļas 11.-20. uzd. 00:10:00 vidēja 10p.
3. Valsts eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2012. g., 1. daļas 21.-26. uzd. 00:06:00 vidēja 6p.
4. Valsts eksāmens latviešu valodā 12. klasei 2012. g., 2. daļas 1.-8. uzd. 00:08:00 vidēja 29p. Eksāmena II daļa (darbs ar tekstu, leksika, literatūrteorija, sintakse, morfoloģija, argumentācija).