Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Vietniekvārdu rakstība 3p.
2. Skaitļa vārdi 4p.
3. Īpašvārdi 1p.
4. Teikums 2p.
5. Lūzt 2p.
6. Gatavošanās eksāmenam 2p.
7. Vārdu nozīmes 2p.