ONLINE VIDEO KURSS
"VĀCU VALODA SĀKUMSKOLAI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vācu alfabēts Klausies, mācies un atkārto vācu alfabētu!
2. Alfabēts Prot salīdzināt latviešu un vācu alfabētu.
3. Alfabēts. Burti A- H Atpazīst un prot nosaukt gan burtus no A - H, gan vārdus, kas sākas ar šo burtu.
4. Alfabēts. Burti I- P Atpazīst un prot nosaukt gan burtus no I - P, gan vārdus, kas sākas ar šo burtu.
5. Alfabēts. Burti Q-W Atpazīst un prot nosaukt gan burtus no Q - W, gan vārdus, kas sākas ar šo burtu.
6. Alfabēts. Burti X- ẞ Atpazīst un prot nosaukt gan burtus no X - ẞ, gan vārdus, kas sākas ar šo burtu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salīdzini alfabētus 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot salīdzināt latviešu un vācu alfabētu.
2. Alfabēta burtu secība 1. izziņas līmenis zema 4 p. Prot vācu alfabētu, zina burtu secību alfabētā.
3. Alfabēta vārdu pārrakstīšana I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Mācās alfabēta vārdu rakstību.
4. Alfabēta vārdu pārrakstīšana II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Mācās alfabēta vārdu rakstību.
5. Klausīšanās, burts 1. izziņas līmenis zema 4 p. Saklausa un atpazīst pareizo alfabēta burtu
6. Alfabēta vārdu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atpazīst alfabēta vārdus
7. Alfabēta vārdi. Izvēlies pareizo! 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atpazīst alfabēta vārdus, zina to rakstību.
8. Alfabēta vārdu atpazīšana (attēls, burts) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atpazīst alfabēta vārdus
9. Klausīšanās, vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saklausa un atpazīst vārdus no alfabēta
10. Klausīšanās, attēli 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot saklausīt pareizos alfabēta vārdus.
11. Vārds zem attēla. Rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atpazīst alfabēta vārdus, prot tos uzrakstīt.
12. Alfabēta vārdu čūska 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot atpazīt un uzrakstīt vārdus no alfabēta.
13. Lasīšana, savienošana. Alfabēta vārdi, tabula 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Savieno vārdu ar tā tulkojumu.
14. Izlaistie burti, alfabēts 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot uzrakstīt vārdus no alfabēta
15. Izvēle. Vārds sākums, beigas. Alfabēts 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zina vārdus no alfabēta. Prot savienot vārda sākumu un beigas.
16. Klausīšanās. Burtu rinda 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Saklausa pareizu burtu secību. Zina burtu izrunu.
17. Klausīšanās. Attēlu rinda 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Saklausa pareizu attēlu secību. Zina alfabēta vārda izrunu.
18. Diktāts. Alfabēta vārdi. Vārdu rakstība 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot saklausīt un uzrakstīt vārdus no alfabēta

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Burti alfabētiskā secībā Citi vidēja 5 p. Zina vācu alfabētu, prot burtu secību alfabētā.
2. Jaukti burti, vārdi no alfabēta Citi augsta 3 p. Prot uzrakstīt vārdus no alfabēta

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alfabēts 00:30:00 vidēja 23 p. Tiek pārbaudītas zināšanas, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes par alfabētu un vārdiem, kas sākas ar alfabēta burtiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Alfabēts un alfabēta vārdi 00:50:00 augsta 59 p. Tiek pārbaudītas zināšanas, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes par alfabētu un vārdiem, kas sākas ar alfabēta burtiem.