Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par sagatavošanās uzdevumiem Informācija par matemātikas konkursa norisi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 1p. Prot noteikt, kurš skaitlis ir iegūstams, skaitlim 999 pārceļot tieši 2 sērkociņus.
2. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 2p. Prot noteikt, kuras figūras nevar pārklāt ar domino kauliņiem.
3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvērtējot doto informāciju, prot noteikt kāds uzvārds ir katram no 4 draugiem.
4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot noteikt attālumus starp 4 ēkām vienā rindā, ja doti attālumi starp dažām no tām.
5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dots dalāmais un dalīšanas atlikums. Dalījums ir pirmskaitlis.
6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot noteikt mazāko kopīgo dalāmo. Nepieciešamas lasītprasmes.
7. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Prot lasīt algoritmu un izpildīt darbības pēc soļiem!
8. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Prot atrast nezināmo skaitli, kuru sareizinot ar doto skaitli iegūst tik pat, cik pie tā pieskaitot dotu skaitli.
9. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 4p. Aprēķināt vairāku saistītu kvadrātu trīs malu summu, ja kvadrātu vienu malu summa ir zināma.
10. uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 5p. Kā mainās skaitļu reizinājums, ja reizinātājus palielina vai samazina dažādu skaitu reizes.