Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par sagatavošanās uzdevumiem Informācija par matemātikas konkursa norisi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāatrisina vienādojuma sistēma.
2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāatrisina vienādojums naturālo skaitļu kopā.
3. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 2p. Invariants - dalīšanās ar 3. Atbilžu izvēle, pierādījums atbilžu soļos.
4. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Katetes aprēķins izmantojot pitagora teorēmu.
5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Trijstūra leņķu aprēķināšana, ja ir dotas trijstūrī spēkā esošās sakarības.
6. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Trīs dažādu naturālu skaitļu 3 pāru starpību summas maksimālo un minimālo vērtību noteikšana
7. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Jāaprēķina skaitļa atlikums dalot ar 5.
8. uzdevums 2. izziņas līmenis zema 2p. Mazākā pozitīvā skaitļa atrašana, kas dalās ar 24, bet skaitļa pierakstam izmantoti tikai cipari 0 un 1.
9. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dirihlē principa pielietošana uzdevumu risināšanā.
10. uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 5p. Stingrās nevienādības atrisināšana.