Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

29p.
1. Latvijas valsts simbolika 2p.
2. Latvijas valsts neatkarības atjaunošana 1p.
3. Latvijas pilsētas 2p.
4. Latvijas pauguri, ezeri un upes 3p.
5. Latvijai nozīmīgi datumi 3p.
6. Ievērojamas personības 2p.
7. Latvijas daba 4p.
8. Latvijas sports 5p.
9. Dziesmu un deju svētki 4p.
10. Internets Latvijā 3p.