Etnogrāfu galvenais izpētes objekts ir tautas tradicionālā sadzīves kultūra – nodarbošanās veidi, darbarīki, tautas lietišķā māksla, celtniecības tradīcijas, apģērbs un uzturs. Etnogrāfija ir cieši saistīta ar arheoloģiju, folkloristiku, valodniecību, mākslas vēsturi. Etnogrāfiskais materiāls ir gan lietiskie, gan rakstītie vēstures avoti.
 
rotas.jpg
Attēlā: Baltu rotas, kuras izgatavotas pēc arheoloģisko atradumu paraugiem
Rotas, apģērbu rakstus, tautas lietišķo mākslu un sadzīvi pēta etnogrāfija.
Etnogrāfija pēta pasaules tautu kultūru, to izcelšanos un attīstību.
Heraldika ir gan ģerboņu vēsture, gan māksla – ģerboņu attēlošana kādā mākslas veidā un materiālā atbilstoši heraldikas likumiem. Šīs vēstures palīgdisciplīnas nosaukums cēlies no heroldiem – valdnieku un bruņinieku pavadoņiem un sūtņiem viduslaikos. Sākotnēji radās pilsētu un valstu ģerboņi, arī dažādām organizācijām, biedrībām un brālībām bija savi ģerboņi. Vēlāk arī dzimtas veidoja ģerboņus, kurus attēloja uz zīmogiem, monētām, kapu pieminekļiem un priekšmetiem.
 
POL_COA_Chodkiewicz.png
Attēlā: Polijas valdnieku Hodkeviču dzimtas ģerbonis
Heraldika pēta ģerboņu izcelsmi un attīstību, kā arī tajos ietverto simbolu nozīmi.
Ģenealoģija pēta atsevišķu personu vai dzimtu izcelsmi. Radniecību var grafiski atzīmēt ciltskolā. Tas nozīmē, ka vienai dzimtai piederīgie cilvēki ir cēlušies no viena ciltskoka.
 
Ģimenes koks.svg
Attēlā: Veids, kā grafiski attēlot ģimenes koku
Ģenealoģija pēta radurakstus, dzimtu un atsevišķu personu izcelsmi.
Vēsturniekiem bieži nākas sadarboties ar citu zinātņu nozaru speciālistiem. Ķīmiķi un fiziķi var palīdzēt noteikt lietu vecumu. Biologi palīdz atpazīt augu un dzīvnieku paliekas, izdarīt secinājumus par cilvēku nodarbošanās veidiem un pārtiku. Ģeogrāfi palīdz izprast klimatiskos apstākļus un teritorijas, kuras apdzīvojuši senie cilvēki, kā arī to, kādi bijuši viņu priekšstati par pasauli.
 
Cilvēku attīstības laika skala.png
Attēlā: Hronoloģiski, uz laika taisnes attēlota cilvēka attīstība
Hronoloģija pēta dažādu tautu gadu skaitīšanas sistēmas un laika noteikšanas paņēmienus kalendāros.
Numismātika pēta monētas, kā arī papīra naudas zīmes, medaļas, ordeņus un goda zīmes.
Antropoloģija pēta cilvēka izcelšanos.
Epigrāfika pēta uzrakstus uz akmens plāksnēm, klintīm, celtnēm, māla un koka izstrādājumiem.
shutterstock_116080795.jpg
Attēlā: Zīmējumi un uzraksti uz alu sienām, tos pēta epigrāfika
 
Tikai apkopojot visdažādāko zinātnieku darba rezultātus, iespējams iegūt pilnīgu priekšstatu par kādu laika periodu, notikumu vai cilvēku.
Pētniecībā var iesaistīties arī cilvēki, kuriem vēsture ir vaļasprieks, kā arī skolēni, noskaidrojot savus radurakstus, savas dzimtas vai skolas vēsturi, notikumus tuvākajā apkārtnē, krājot pastmarkas, monētas, pētot valstu ģerboņus vai cimdu rakstus.
 
Atsauce:
Attēli no Shutterstock