Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kādas attiecības pastāv starp cilvēkiem? Teorija. Lietišķas, privātas, tiesiskas attiecības. Kas ir konflikti? Konfliktu cēloņi un veidi. Kas ir vietējā kopiena?
2. Konfliktu cēloņi un risināšanas stratēģijas Analizēti konfliktu cēloņi.
3. Stereotipi un diskriminācija Jēdzieni: stereotipi, diskriminācija. Analizēti vecumu, dzimumu, nacionālie stereotipi, kā arī stereotipi saistīti ar sociālo statusu, fizisko veselību un citām pazīmēm.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietišķas, privātas vai tiesiskas attiecības? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atšķirt privātas, lietišķas un tiesiskas attiecības.
2. Izvērtē situāciju! Cilvēka gods, cieņa, personība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina un respektē citu cilvēku tiesības un brīvības. Atpazīst cilvēktiesību pārkāpumus.
3. Stereotipi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst stereotipus. Izprot stereotipu rašanās cēloņus un iemeslus. Nonāk pie atziņas, ka stereotipi ir iesīkstējuši un neatbilstoši uzskati.
4. Diskriminācijas iemesli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst diskrimināciju, atšķirīgu attieksmi. Zina un izprot diskriminācijas cēloņus, netaisnīgumu un spēj iestāties pret diskrimināciju.
5. Konfliktu risināšanas stratēģijas. Izkrītošā atbilde 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina konfliktu cēloņus. Prot tos atšķirt. Praktiskās situācijas ļauj veidot sociāli atbildīgu nostāju.
6. Sadzīves konfliktsituācijas. Piedāvā risinājumu! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina un prot pielietot dažādas konfliktu risināšanas stratēģijas. Praktiskie piemēri veido sociāli atbildīgu nostāju, akcentējot taisnīgumu un godīgumu, cieņu un sadarbību kā vispārcilvēciskās vērtības.
7. Ir vai nav diskriminācija? 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot pielietot zināšanas jaunās, nestandarta situācijās. Izdara secinājumus, analizē. Nostiprina vispārcilvēciskās vērtības godīgums, taisnība, vienlīdzīga attieksme un diskriminācijas nepieļaušana.
8. Kā risināt sadzīves konfliktus? 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot pielietot pielietot teorētiskās zināšanas jaunās situācijās. Praktiskie piemēri ļauj analizēt dažādas sadzīves situācijas un pieņemt atbilstošu lēmumu. Tiek veicinātas ētiskās vērtības godīgums, taisnīgums, cieņa, tolerance, cilvēktiesības.
9. Konflikta cēlonis. Vērtības, uztvere 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atpazīt konflikta cēloņus. Ir praktiskas iemaņas pielietot zināšanas.
10. Video - Rasisms. Jautājums par video 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot izdarīt secinājumus, veidot jaunus priekšstatus uz esošo zināšanu bāzes. Uzdevumā iekļauti jautājumi un skaidrojumi par rasismu un rasu stereotipiem. Skolēns izprot jēdzienus, ir pilsoniski atbildīga nostāja, izprot rasisma postošo ietekmi uz cilvēciskajām attiecībām, izvērtē jēdzienus cieņa- necieņa, cēls- zemisks, izprot robežas, kas ir pieļaujams, kas ir nepieļaujams. Analizē arī dzimumu, vecumu un rasu stereotipus.
11. Video - Uzmani sevi, nevis terorizē citus. Jautājums par video 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē video filmiņā redzēto, atbild uz jautājumiem par stereotipiem, diskrimināciju, to cēloņiem. Spēj pielietot teorētiskās zināšanas praksē, balstoties godīgumu, cieņu, toleranci.
12. Video - Cilvēcībai nav seksualitātes. Jautājums par video 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Analizē video filmiņā redzēto, atbild uz jautājumiem par stereotipiem, diskrimināciju, to cēloņiem. Spēj pielietot teorētiskās zināšanas praksē, balstoties godīgumu, cieņu, toleranci.
13. Video - Vecums ir tikai skaitlis, tiesības nav tikai vārdi. Jautājums par video 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Analizē video filmiņā redzēto, atbild uz jautājumiem par stereotipiem, diskrinināciju, to cēloņiem. Spēj pielietot teorētiskās zināšanas praksē, balstoties godīgumu, cieņu, toleranci.
14. Video - Čigāni. Stereotipi. Jautājums par video 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Analizē video filmiņā redzēto, atbild uz jautājumiem par stereotipiem, diskrimināciju, to cēloņiem. Spēj pielietot teorētiskās zināšanas praksē, balstoties godīgumu, cieņu, toleranci.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaidro jēdzienu! Citi vidēja 1 p. Atpazīst un prot korekti lietot teorijas daļā apgūtos jēdzienus.
2. Konfliktu risināšana - analizē! Citi vidēja 1 p. Spēj rast risinājumu sarežģītās konfliktsituācijās, pielieto iegūtās zināšanas praktiski. Analizē, sintezē, veido jaunus priekšstatus, balstoties uz esošajām zināšanām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konfliktu risināšana 00:20:00 vidēja 7 p. Testveida uzdevumi par konfliktu risināšanu, risināšanas stratēģijām, praktiski piemēri, kuri ļauj izprast konfliktu cēloņus un risināšanas stratēģijas. Testā iekļauti 2 video.
2. Stereotipi. Diskriminācija 00:20:00 vidēja 8 p. Jēdzienu izpratne un lietošana, stereotipi kā konfliktu cēlonis, diskriminācija, tās izpausmes sabiedrībā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konfliktu risināšana un stereotipi 00:30:00 vidēja 9 p. Testā iekļauti jēdzieni, to skaidrojumi, jāprot pielietot jēdziens zinot definējumu. Konfliktsituācijas un risinājumi. Jāspēj atpazīt konfliktu cēloņi. Stereotipi, to ietekme uz cilvēku attiecībām. Diskriminācija kā sociāli nepieļaujama un morāli nosodāma parādība.