Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Jēdzienu izpratne 3p.
2. Gribasspēks 2p.
3. Kas ir sociālā palīdzība? 2p.
4. Cilvēka pamatvajadzības 2p.
5. Paļaušanās uz citiem 2p.
6. Palīdzība 2p.