Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Vēstures palīgnozares I 1p.
2. Vēstures palīgnozares II 1p.
3. Vēstures palīgnozares III 1p.
4. Vēstures palīgnozares IV 1p.
5. Vēstures palīgnozares V 1p.
6. Vēstures palīgnozares VI 1p.
7. Vēstures palīgnozares VII 1p.