Stereotips ir vispārējs, vienkāršots priekšstats par kādu sabiedrības grupu. Bieži vien tas ir negatīvs un saistās ar aizspriedumiem un diskrimināciju. Stereotipi ir ļoti noturīgi, un pārmaiņas tajos notiek tikai ilgākā laika posmā.
Par stereotipiem sauc noturīgus, pārspīlētus un neobjektīvus priekšstatus par kādu cilvēku tipu, grupu vai sabiedrību. Tā pamatā ir aizspriedumi, nevis fakti. Stereotipi nostiprinās cilvēka atmiņā un pretojas pārmaiņām vai faktiem, kuri pierāda pretējo. Pastāv uzskats, ka stereotipu veidošanās atspoguļo kādu varas struktūru, kur sabiedrībā dažādas grupas, izmantodamas marķēšanu (birku pielikšanu).
 
Sociālie stereotipi

Sociālie stereotipi ir vecāku un sabiedrības iemācītās uztveres shēmas, relatīvi stabili un parasti vienkāršoti priekšstati par sociālajiem objektiem — cilvēkiem, grupām, notikumiem. Stereotipi ir ļoti daudzveidīgi. Izplatītākie no tiem ir dzimuma, rasu, etniskie un vecuma stereotipi.
 
Dzimumu stereotipi

Dzimumu stereotipi piedēvē konkrētas īpašības kādam no dzimumiem. Bieži tas kalpo par pamatu dzimumu diskriminācijai. Dzimumu stereotipi norāda, kādam jābūt vīrietim (spēcīgam, fiziski attīstītam, naudas pelnītājam, utt), un kādai jābūt sievietei (vājai, maigai, mātišķai un ģimenes pavarda sargātājai). Šie stereotipi iesakņojušies no tiem laikiem, kad vīrietis bija mednieks, bet sieviete pavarda kūrēja. Tāpat iesakņojies uzskats par vīrišķīgām un sievišķīgām profesijām, kuram nav pamata.
 
Vecuma stereotipi

Vecuma stereotipi lielākoties ir negatīvi, bet, neraugoties uz to, vispārinājumi, kas attiecas uz cilvēka vecumu var būt daļēji patiesi . Gados vecāki cilvēki tiek uzskatīti par slimiem, lēnīgiem, aizmāršīgiem, skopiem, vientuļiem . Pastāv stereotips, ka pusaudži velkā caurus džinsus, klausās rokmūziku, hiphopu un skatās šausmu filmas .
 
Noskaties SIF filmiņu! Septiņi stāsti par mums, 2. sērija. „Uzmani sevi, nevis terorizē citus”
 
Diskriminācija ir indivīda vai indivīdu grupas tiesību ierobežošana balstoties uz rases, dzimuma, etniskās piederības, politiskās vai reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas vai citu pazīmju dēļ. Par diskrimināciju parasti sauc nevienlīdzīgu izturēšanos, kādu tiesību atņemšanu vai ierobežošanu, apspiešanu.
Stereotipi - iesīkstējuši uzskati.
Noskaties SIF filmiņu! Septiņi stāsti par mums, 6. sērija „Vecums nav tikai cipars. Tiesības nav tikai vārdi.”
 
 
Sabiedrībā ir dažādu vecumu cilvēki. Atšķirīga attieksme vecuma dēļ tiek saukta par eidžismu.
Eidžisms - ir veids, kādā mēs domājam, jūtam un rīkojamies attiecībā pret vecumu un novecošanu. Izjūtu līmenī tie ir aizspriedumi; domāšanas līmenī tie ir stereotipi; rīcības līmenī tā ir diskriminācija.
Noskaties SIF filmiņu! Septiņi stāsti par mums, 7. sērija „Normālu ģimeņu nemēdz būt. Ir tikai mīlošas!”
 
Rasisms ir uzskats, ka daļa cilvēku ir vērtējami augstāk vai zemāk par citas rases cilvēkiem.
Noskaties SIF filmiņu! Septiņi stāsti par mums, 1. sērija „Kurš izārstēs mūsu dvēseles tuvredzību?”
 
Šovinisms ir uzskats, ka kāda valsta vai nācija ir pārāka par citām.
Noskaties SIF filmiņu! Septiņi stāsti par mums, 4. sērija „Neapzodz sevi, saskati cilvēku nevis stereotipu.”
 
 
Sabiedrībā bieži tiek diskriminēti cilvēki ar invaliditāti. Šiem cilvēkiem ir grūtības apmeklēt sabiedriskas vietas, sliktas vides pieejamības dēļ, kā arī grūti atrast darbu, veidot sociālus kontaktus, jo bieži cilvēki redz tikai fizisko trūkumu, bet aiz tā nesaskata cilvēku.

 Septiņi stāsti par mums, 3 Sērija „Unikāliem cilvēkiem- līdzvērtīgas tiesības!”
 
Par seksismu jeb dzimumdiskrimināciju sauc attieksmi, kas veicina sociālo lomu stereotipizāciju atbilstoši cilvēka dzimumam.
Par seksismu mēdz saukt arī nicīgu attieksmi pret konkrētu dzimumu vai stereotipu veidošanu par vīriešu vīrišķīgumu vai sieviešu sievišķīgumu. To dēvē arī par sieviešu vai vīriešu šovinismu.
 
Noskaties SIF filmiņu! Septiņi stāsti par mums, 7. sērija stāsta par dzimumu stereotipiem.
 

Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=rC6BWcOu0wQ
https://www.youtube.com/watch?v=_nkZ2ajjzeo
https://www.youtube.com/watch?v=vASqEd-jwGA
https://www.youtube.com/watch?v=7GWnk8FEr5k
https://www.youtube.com/watch?v=yjUYG9uzd2c
https://www.youtube.com/watch?v=YPzFTSVY1Tg&t=6s
Omārova S., Cilvēks runā ar cilvēku, izdevniecība Kamene, 1996, 121..lpp
Reņģe V., 2002, Sociālā psiholoģija, Rīga, Zvaigzne ABC, 57.lpp
Romanovska G., Purēns V., 2020.,Sociālās zinības 7.klasei, Rīga, RaKa,26.lpp
https://lv.wikipedia.org/wiki/Subkult%C5%ABra
https://www.tiesibsargs.lv/news/lv/kas-ir-eidzisms-un-kada-tam-saistiba-ar-vecuma-diskriminaciju
https://lv.wikipedia.org/wiki/Seksisms
https://lv.wikipedia.org/wiki/Stereotips