Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5,5p.
1. Masīva elementi 1,5p.
2. Viendimensiju masīvs 1p.
3. Divdimensiju masīvs 2p.
4. uzdevums_testam 1p.