Vairāku dimensiju masīvi
Vairāku dimensiju masīvi ir gandrīz tādi paši, kā viendimensiju. Vienīgā atšķirība ir tajā, ka katram elementam ir divi vai vairāki numuri.
 
Divu dimensiju gadījumā to var iztēloties kā taisnstūrveida tabulu.
Piemērs:
masiiva_piemeers.bmp
Ja visi šie elementi ir simboli, tad tas atbilst šādai masīva definīcijai:
varM:array[1..4,3..6]ofchar;
(Te pirmais indekss norāda rindiņas numuru, otrs - kolonnas numuru.)
 
Trīs dimensiju masīvu var iztēloties kā paralēlskaldni, kas sadalīts kubiciņos ar elementiem. Tad, piemēram, pirmais indekss norādītu uz rindas numuru, otrs - uz kolonnas numuru, trešais - uz līmeni ("stāvu").
 
 
Elementu vērtībām piekļūst tieši tāpat, kā viendimensiju masīva gadījumā - norādot elementa indeksus. Tādā veidā var aplūkot un izmainīt to vērtības.