Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Informācijas nesējs 1p.
2. Informācijas raidītājs 1p.
3. Informācijas uztvērējs 1p.
4. Informācijas pārraides ātrums 1p.
5. Pārraidei nepieciešamais laiks 1p.