Pascal13.PNG
Izvēlne darbam ar failiem.
 
 
New - jauna rediģēšanas loga atvēršana.
  
Open (vai arī taustiņš F3) - esoša faila atvēršana. Izvēloties šo iespēju, atveras šāds logs, kurā var meklēt vajadzīgo failu.
To var atvērt jaunā logā (Open). Un to var arī atvērt, aizvietojot ar to aktīvo rediģēšanas logu (Replace).
Pascal14.PNG
 
Save (vai arī taustiņš F2) - aktīvā faila saglabāšana. Ja tam jau ir nosaukums, tad tas tiek saglabāts ar to. Ja nav, tad ir jāuzraksta.
Save as - aktīvā faila saglabāšana, taču nosaukums ir jāievada jebkurā gadījumā.
Save all - visu failu saglabāšana.
 
Change dir - darba mapes nomainīšana (tajā tiek saglabāti jaunie faili, tā tiek atvērta pēc Open un tajā tiek veidots exe fails).
(Ja dodas uz Options -> Environment -> Preferences un ieliek krustiņu pie Change dir on open, tad katrā faila atvēršanas reizē darba mape automātiski nomainās uz to, kurā ir atvērtais fails.)