Vienkāršas Turbo Pascal programmas uzbūve
Pascal08.PNG
Ļoti vienkārša programma, kura izvada uz ekrāna tekstu 'Hello, world!'.
 
program Cheburaska;
Šai rindiņā, ko var arī izlaist, ir norādīts programmas nosaukums. Tas ir tikai informatīvos nolūkos un bez jebkāda iespaida uz programmas darbību.
  
uses Crt;
Tā norāda programmā izmantotos moduļus (jau gatavā koda kopumus). Mācībās tiks izmantoti tikai Crt un Graph moduļi, kas ir iebūvēti Turbo Pascal vidē.
  
var X: integer;
Tiek norādīti visi programmā izmantotie lielumi un to veidi. (Vairāk par to būs vēlāk.)
  
begin ... end.
Starp šiem diviem vārdiem atrodas galvenā programmas daļa.
 
Sarežģītākās programmās ir arī citas lietas, taču par tām vēlāk. Šobrīd tās nebūs nepieciešamas.
 
 
Lūk, kas notiek programmā:
clrscr; - komanda no Crt moduļa, kura notīra ekrānu. (Jo pēc iepriekšējo programmu darbināšanas var būt kaut kas palicis.)
writeln('Hello, world!'); - izvada uz ekrāna attiecīgo tekstu.
readkey; - (arī no Crt moduļa) gaida kāda taustiņa nospiešanu, jo citādi programma izvadīs 'Hello, world' un uzreiz beigs darbu, neļaujot neko pat ieraudzīt.
 
Un šādi izskatās programmas darbības rezultāts:
Pascal09.PNG