Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. 20. gadsimta rakstnieki 1p.
2. Zinātnieki un to atklājumi 20. gs. 1p.
3. Zinātne 20. gs. pirmajā pusē 2p.