Grūtības pakāpe:
1. Pilsoņu karš ASV 2 p.
2. Pilsoņu karš ASV 2 p.
3. Notikumi ASV pilsoņu kara laikā 1,5 p.
4. ASV pēc pilsoņa kara 2 p.
5. Notikumi ASV 1,5 p.
6. Pilsoņu karš ASV 1 p.
7. ASV pēc pilsoņu kara 1 p.