Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Pretreformācija 2p.
2. Pretreformācija Latvijas teritorijā 2p.
3. Pretreformācija 1p.
4. Jezuīti 1p.
5. Pretreformācija Latvijas teritorijā 1p.