Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Krusta karu cēloņi 2p.
2. Krusta kari. Krustnešu uzdevumi 2p.
3. Garīgie bruņinieku ordeņi 2p.
4. Krusta karš, tā ideja un cēloņi 2p.
5. Krusta karš, tā dalībnieki 2p.
6. Antisemītisms 1p.
7. Krusta kari 1p.
8. Garīgie bruņinieku ordeņi 1p.
9. Krusta karu sākums 1p.
10. Garīgie bruņinieku ordeņi 1p.