Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Mongoļu impērija 2p.
2. Maskavas lielkņaziste 2p.
3. Osmāņu impērija 2p.
4. Mongoļu impērija 1p.
5. Maskavas lielkņaziste 1p.
6. Osmāņu impērija 1p.
7. Osmāņu impērija 1p.