Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

1p.
1. Saimniekošana un kolonizācija 0p.
2. Saimniekošana un kolonizācija 1p.