Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Ģeogrāfiskais stāvoklis 2p.
2. Senās Ēģiptes valsts izveidošanās 2p.
3. Ģeogrāfiskais stāvoklis 1p.
4. Senās Ēģiptes valsts izveidošanās 1p.
5. Iekarojumi 1p.