5.
martā
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Bizantijas impērija 2p.
2. Justiniāns 2p.
3. Bizantijas kultūra 2p.
4. Bizantijas impērija 1p.
5. Bizantijas kultūra 1p.