Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Temps 3p.
2. Temps 3p.
3. Temps 6p.
4. Reģistrs 3p.
5. Reģistrs 4p.