Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Kontrabass un citi instrumenti 3p.
2. Kontrabasa apraksts 2p.
3. Mūzikas instrumenti 4p.
4. Mūzikas instrumenti 3p.
5. Mūzikas instrumenti 3p.