Rīga dimd
Svarīgi!
Rīga dimd ir latviešu tautasdziesma
 
1. Rīga dimd, Rīga dimd, kas to Rīgu dimdināj'?
Piedz. Aijajā, trallalā, kas to Rīgu dimdināj'? 2 reizes
  
2. Tai meitai pūru kala, kam trejādi bāleliņ'.
Piedz. Aijajā, trallalā, kam trejādi bāleliņ'. 2 reizes
 
3. Tēva brālis pūru kala, mātes brālis atslēdziņ'.
Piedz. Aijajā, trallalā, mātes brālis atslēdziņ'. 2 reizes
  
4. Viņas pašas īstais brālis zelta vāku liedināj'.
Piedz. Aijajā, trallalā, zelta vāku liedināj'. 2 reizes
  
1. Rīga dimd, Rīga dimd, kas to Rīgu dimdināj'?
Piedz. Aijajā, trallalā, kas to Rīgu dimdināj'?
2 reizes
  
Zenu_koris1.png
 
 
 
Atsauce:
http://www.studentnet.lv/images/articles/pictures/266340.jpg
 
http://www.youtube.com/watch?v=lY9JhsAnmJ0