Augstas un zemas skaņas
Ieklausies!

Mēs dzirdam augstas skaņas.

Augsti2.png


Mēs dzirdam zemas skaņas.

Zemi5.png


Mūzika sastāv no dažāda augstuma skaņām.

Centies sadzirdēt, kādas skaņas ir vairāk: augstas vai zemas.

Augstas skaņas.
Zemas skaņas. Vai sadzirdēji atšķirību?