Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

2p.
1. Nosaki žanru pēc attēla 1p.
2. Nosaki žanru pēc dzirdes 1p.