Himna ir svinīga dziesma. To dzied un spēlē svinīgos pasākumos.
Latvijas valsts himna ir "Dievs, svētī Latviju!".
Vārdus un melodiju šai dziesmai ir sarakstījis Baumaņu Kārlis.
 
Dievs, svētī Latviju!
 
Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!
  
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!
 
Kad skan Latvijas valsts himna, godinot savu valsti, jāpieceļas kājās un vīriešiem jānoņem cepures.
  
Atsauce:
https://www.youtube.com, Latvijas Himna