Šūpuļdziesma ir lēna, klusa un maiga dziesma, ko māmiņa dzied saviem bērniņiem gulēt ejot.
To var dziedāt arī tētis, brāļi, māsas.
bērns šūpulī.png

Šūpuļdziesmu vārdi bērniņu nomierina un ieaijā. Tajās izmanto vārdus: ai - jā, čuči, guli, ai - ja - jā, žū - žū u.t.t.

Šūpuļdziesmas var būt gan latviešu tautasdziesmas, gan komponistu sacerētās dziesmas.
Atsauce:
https://www.youtube.com, Labu nakti