Kokle


Kokle ir latviešu tautas stīgu strinkšķināminstruments.


kokle.png


To spēlē turot klēpī vai iekārtu kaklā. Stīgas ieskandina ar pirkstiem.