Programmas paraugs mūzikas teorijā 1.klasei
Virtuālās skolas skolotāja komentārs: Šeit ir norādītas tās zināšanas un prasmes, par kurām ir plānoti uzdevumi un teorija portālā Uzdevumi.lv. Diemžēl mēs nevaram dziedāt dziesmas, iet rotaļās un radoši darboties ar skanošiem žestiem.
Mūzikas valodaZināšanas Prasmes
Metroritms Zina ritma zīmes ceturtdaļnots.png, astotdaļnotis.png, Pusnots.png un sā.png. Darbojas ar ritma zīmēm ceturtdaļnots.png, astotdaļnotis.png, Pusnots.png, sā.png  divas ceturtdaļas.png taktsmērā.
Nošu raksts, līnijkopa, klaviatūra Zina nošu nosaukumus, to atrašanās vietu līnijkopā 1. oktāvā.
Zina jēdzienus: vijoles atslēga, atkārtojuma zīme, līnijkopa, takts un taktsmērs.
Raksta ritma zīmes ceturtdaļnots.png, astotdaļnotis.png, sā.png.
Prot lietot jēdzienus: vijoles atslēga, atkārtojuma zīme, līnijkopa, takts un taktsmērs.
Mūzikas žanri Zina jēdzienus: šūpuļdziesma, maršs. Ir priekšstats par himnu.
Mūzikas instrumenti, izpildītājsastāvs Pazīst attēlos klavieres, vijoli, kokli un bungas.
Zina jēdzienus: solo, koris.
Pazīst attēlos klavieres, vijoli, kokli un bungas.
Mūzikas izteiksmes līdzekļi
Atšķir skaļu – klusu, ātru – lēnu mūziku, muzicēšanā izmanto apgūtās tempa un dinamikas gradācijas.


Mūzikas uztvereZināšanasPrasmes
Skaņu īpašības Atšķir augstas – zemas, skaļas - klusas, īsas – garas (ilgas) skaņas.
  
 
Mūzikas instrumenti, izpildītājsastāvs.Atšķir solo un kora dziedājumu.
Atšķir klavieru, vijoles, kokles un bungu skanējumu.
Ir priekšstats par kontrabasa un flautas
skanējumu.
Mūzikas žanri.Saklausa un atšķir šūpuļdziesmu un maršu.
 
   
Mūzika kā kultūras
sastāvdaļa
ZināšanasPrasmes
Tautas mūzika Ir priekšstats par nozīmīgākajām
gadskārtu ieražām.
 Ir priekšstats par nozīmīgākajām
gadskārtu ieražām.
Skaņdarbi Pēc dzirdes atšķir dziesmas, tai skaitā Latvijas Valsts himnu.  Vairāk informācijas par mūziku 1. klasei:   programma     un   mācību standarts