KlaviatūraKatrām klavierēm ir sava klaviatūra:

Klaviatūra.png
 
 
Tu redzi, ka uz klaviatūras ir balti un melni taustiņi. Lai varētu atrast nepieciešamos taustiņus, ir jāievēro melno taustiņu izkārtojums klaviatūrā. Uzmanīgi ieskatoties klaviatūrā mēs redzam, ka visu laiku mainās 2 un 3 melnie taustiņi.
 
Klaviatūra 1.png
 

Katrai notiņai ir arī sava atrašanās vieta klaviatūrā.
 
Visas do notis vienmēr atrodas no diviem melniem taustiņiem pa kreisi:
 
Do klaviatūrā.png


Visas re notis vienmēr atrodas starp diviem melnajiem taustiņiem:
 
Re klaviatūrā.png


Visas mi notis vienmēr atrodas no diviem melnajiem taustiņiem pa labi:

Mi klaviatūrā.png
 
 
Visas fa notis vienmēr atrodas no trim melnajiem taustiņiem pa kreisi:
 
Fa klaviatūrā.png
 

Visas sol notis vienmēr atrodas starp trijiem melnajiem taustiņiem kreisajā pusē:
 
Sol klaviatūrā.png
 
 
Visas la notis vienmēr atrodas starp trijiem melnajiem taustiņiem labajā pusē:
 
La klaviatūrā.png
 

Visas si notis vienmēr atrodas no trim melnajiem taustiņiem pa labi:
 
Si klaviatūrā.png
 
Visi nošu nosaukumi klaviatūrā:

Nošu nosaukumi klaviatūrā.png